Over sterrenweb

Met STERRENWEB.nl heb ik onlangs het initiatief genomen om artiesten wegwijs te maken in de muziekwereld anno 2017 en te ondersteunen met kennis en kunde op het gebied van muziek marketing.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

In de afgelopen 20 jaar, hebben we te maken gehad met een “muziek revolutie” die zijn weerga niet kende. Businessmodellen uit de oude wereld werken niet meer en iedereen werkzaam in de muziek zal zich moeten conformeren aan een nieuw tijdperk, het tijdperk “internet”. Het is dan ook logisch dat veel mensen nog hun weg moeten zien te vinden om goede posities in de markt te verkrijgen. Dit geldt met name voor artiesten.

Met artiesten heb ik als artiest/producer een grote affiniteit en in de afgelopen jaren ben ik mij, uit persoonlijke interesse, meer en meer gaan bezighouden met de verkoopkant van de muziek, en heb ik mij de cruciale vraag gesteld:

“Hoe moet een artiest anno 2017 muziek, optredens en merchandise verkopen, zodanig dat daar een goed, zelfstandig en duurzaam bestaan op kan worden gebouwd”.

In de afgelopen 20 jaar zijn veel dingen veranderd en één van de grootste veranderingen is natuurlijk de komst van  het internet dat tegenwoordig snel en stabiel is geworden. Het belangrijkste exponent van internet is toch wel het feit dat macht en privileges, vroeger uitsluitend voorbehouden aan grote bedrijven en instituties zoals: platenmaatschappijen, muziekuitgeverijen en mediabedrijven, nu definitief en structureel verschoven zijn naar, ……ja, het is echt waar, de artiesten zelf!

Tegenwoordig heeft feitelijk iedereen toegang tot bijna alle informatie wereldwijd en kan iedereen rechtstreeks met iedereen online communiceren en data versturen. Tussenpersonen zijn overbodig geworden en om in de wereld van de muziek te blijven, platenmaatschappijen, muziekuitgeverijen of mediabedrijven etc., zijn dus overbodig geworden. Zij zijn althans niet langer meer per se nodig voor een artiest! Dit besef is echter nog maar sporadisch aanwezig bij artiesten. Zij die dit besef echter wel hebben zien in hoeveel macht zij zelf nu eigenlijk hebben. Om als artiest geheel onafhankelijk te kunnen opereren dienen zij wel in wat basis kennis te hebben van wat website ICT en direct-marketing.

Hebben artiesten eigenlijk dan nog iets te zoeken bij platenlabels? Nee, niet of nauwelijks! Tenzij een label groot kapitaal heeft om een artiest via “branding strategieën” te lanceren kan een platenmaatschappij niets meer dan de artiest zelf ook kan. Vanwege de grote financiële risico’s die “branding” met zich meebrengt, is dit feitelijk alleen voorbehouden aan de 3 grootste wereldspelers van vandaag: Sony, Warner Music en Universal. Daar zul je als artiest dan ook vrijwel nooit een dergelijke deal krijgen, als je dat überhaupt al zou willen! De kans dat je de hoofdprijs in de staatsloterij gaat winnen is groter.

Artiesten die  een professioneel bestaan op willen bouwen en langdurig willen kunnen leven van hun muziek, dienen zij zich rekenschap te geven van de nieuwe spelregels en omstandigheden, zoals die er nu zijn en zullen zij tevens hun promotie- en verkoopstrategieën en tactieken hierop moeten baseren. Artiesten dienen zich  primair te richten op:

het opbouwen van een eigen fanbase!

Alleen zo zal een solide, stabiele en duurzame basis kunnen ontstaan en alleen zo zullen artiesten in staat zijn om fans langdurig aan zich te binden.

Het opbouwen van een eigen fanbase is dan ook de beste strategie voor iedere artiest en biedt de beste en de meeste kansen op een langdurige en succesvolle zangcarrière.