Het nieuwe businessmodel

– – – Kracht ligt bij de Artiest, Macht ligt bij de Consument – – –

Macht ligt nu bij jou en mij of liever gezegd: de consument. Welke directe gevolgen heeft dit nu gehad voor de muziekindustrie? Twee belangrijke instanties te weten de platenmaatschappijen (labels) en Radio- en Tv stations hebben gigantische klappen gehad. Of ze bestaan inmiddels niet meer of ze verkeren in continue zwaar weer.

Als eerste iets over de platenmaatschappijen.
In het oude businessmodel werd wat we als consument kregen te horen en te zien dus in eerste instantie bepaald door de platenmaatschappijen. Zij hadden het kapitaal, de kennis en het netwerk om muziek te verspreiden en te promoten. En aangezien het gezegde luidt: Wie betaalt die bepaalt had je als artiest of manager eigenlijk niets te zeggen over wat er met jouw muziek gebeurde.

In het nieuwe businessmodel zijn de rollen 180 graden omgedraaid. De artiest kan nu meestal zelf de kosten wel dragen voor het opnemen van liedjes want die zijn drastisch omlaag gegaan. Liedjes kunnen zelfs met weinig middelen in een eigen homestudio worden opgenomen. En wanneer de opname klaar is kan muziek praktisch met één muisklik wereldwijd worden gedistribueerd en gepromoot. Ook de vormgeving en een website zijn tegenwoordig voor een weinig geld te realiseren.

Dan de Radio- en Tv stations.
Ook zij hadden vroeger de macht. Zij bepaalden wat wij te horen en te zien kregen want zij beheersten alle zeer beperkt beschikbare kanalen. Als consument moest je maar “slikken” wat door hen aan ons werd voorgeschoteld. Hoe anders is dat nu in onze nieuwe tijd.

Radio- en Tv stations hebben nu te maken met zeer veel concurrentie die zich ook nog eens in grote verscheidenheid openbaart, zoals iTunes, YouTube en Spotify om er maar een paar te noemen hebben er voor gezorgd dat wij als consument op een nieuwe manier naar muziek zijn gaan luisteren maar ook kijken. Wij als consument bepalen nu zelf ons luister- en kijkgedrag want we hebben immers volop keuze. Wij kunnen nu zelf bepalen waar we nieuwe muziek willen ontdekken en luisteren.

Waarom richten de meeste artiesten dan nog steeds al hun pijlen op de oude media? Ze bieden nog steeds hun muziek aan via “platenpluggers” terwijl deze pluggers zelf ook wel weten dat de kans klein is dat alles uit hun repertoire dat ze aanbieden door Radio- en Tv te worden opgepikt. Dit is overigens geen kwestie van onwil maar simpelweg het gevolg van het zeer grote aanbod; er wordt tegenwoordig zoveel muziek geproduceerd dat het alleen daarom al onmogelijk is geworden om iedere artiest structureel steun te geven!

Als artiest heb je nu dus de macht om alles zelf te doen en als consument heb je de macht om zelf te bepalen op welke manier je muziek consumeert. En aangezien artiesten en consumenten rechtstreeks met elkaar in verbinding kunnen staan via internet is het opbouwen van een directe relatie veel makkelijker geworden.

Dit vormt de basis voor een succesvolle artiestencarrière.

Het nieuwe businessmodel