Het nieuwe muziekecosysteem

– – – Omarm de wetten van het nieuwe muziekecosysteem! – – –

In de hedendaagse tijd liggen dus enorm veel nieuwe kansen voor artiesten en hun belanghebbenden.

Echter, de meesten laten deze nieuwe kansen liggen. Enerzijds komt dit omdat men niet goed begrijpt wat de effecten van internet zijn op zaken doen en anderzijds dat mensen er van nature moeite mee hebben het oude vertrouwde los te laten en het nieuwe onbekende te omarmen. Het gevolg hiervan is dat er een sfeer onder de “gevestigde orde” is ontstaan dat internet alles kapot heeft gemaakt. Eigenlijk klopt dit ook wel als je hiermee de oude businessmodellen bedoelt zoals die er vroeger waren. Men verzuimt echter verder te kijken en uit te proberen wat tegenwoordig dan wel werkt.

Survival of the Fittest

Als we een vergelijking maken van de zakenwereld met betrekking tot de wereld van planten en dieren dan kun je zeggen dat iedereen eigenlijk wel weet, dat je als plant of dier (dus organisme) alleen kunt overleven als je je kunt aanpassen aan de constante veranderende omstandigheden. Het zijn keiharde regels. Leef je niet volgens die regels dan overleef je simpelweg niet. Punt.

Hetzelfde geldt bij het zakendoen. Dit gebeurt door mensen die gebruik maken van verschillende soorten technieken die op enig moment beschikbaar zijn. Zakendoen is in principe geënt op geld verdienen. We kennen dan ook al jaren monetaire systemen. Systemen waarin geldstromen worden geregeld. Dit alles tezamen noemen we economie en in economieën gelden regels en wetten.

Bedrijven zullen hun verdienmodellen moeten baseren op deze regels en wetten om concurrerend te kunnen zijn. Partijen die beter aan die regels en wetten voldoen dan hun concurrenten zullen overleven. De anderen zullen gedoemd zijn om te reorganiseren of anders rest uitsluitend…. de ondergang.

Geldgroei

Het feit dat internet een brug heeft geslagen tussen elk individu, bedrijf of organisatie heeft er voor gezorgd dat veel tussenpartijen nu overbodig zijn geworden. Platenmaatschappijen en media zijn in hun hoedanigheid overbodig geworden wanneer het gaat om de productverkoop, distributie en promotie van muziek. Bedrijven hebben alleen bestaansrecht wanneer zij een toegevoegde waarde kunnen leveren. Een markt zal alleen mensen aantrekken wanneer mensen iets op die markt kunnen vinden dat elders niet beschikbaar is voor hen.

We hebben dus te maken met een nieuw verschijnsel. Een nieuwe realiteit die hier is om te blijven totdat andere grote “aardverschuivingen” plaats zullen vinden. Internet is er en internet zal blijven! Maar het goede nieuws is dus dat internet niet alleen alles kapot heeft gemaakt. Integendeel, internet heeft voor openheid en nieuwe mogelijkheden gezorgd. Iedereen kan heel makkelijk en snel via internet zijn zegje doen, muziek laten horen, nieuws brengen, reclame maken enzovoorts. (Waarbij overigens ook onoverkomelijk nadelen zijn ontstaan zoals bijvoorbeeld “fake news”).

Er is dus een nieuw elan ontstaan. Het elan van het zaken doen in een nieuw tijdperk. Een nieuw muziekecosysteem, waarin de consument bepaalt in plaats van de “ouderwetse” instellingen.

De consument is de grote winnaar in dit nieuwe tijdperk. De consument heeft nu op bijna alle gebieden een ruime keuze. Er zijn nu duizenden (online) Radio- en Tv stations en nieuws komt nu vanuit alle hoeken in real-time op tal van apparaten. Stel een vraag aan Google en je krijgt een wereld aan informatie.

Afrondend zou ik tegen iedereen willen zeggen die iets wil ondernemen: maak jezelf eigen met de nieuwe regels en wetten van internet want als je die kent dan weet je in basis hoe je je bedrijfsmodel moet inrichten. Omarm het nieuwe denken en de nieuwe manier van zaken doen. Nog nooit was er zoveel informatie en techniek beschikbaar tegen zulke lage prijzen.

Tegen artiesten zeg ik dan ook: Grijp je kansen en mogelijkheden nu met beide handen aan. Er is voor iedereen plaats. Zorg dat je een team om je heen bouwt dat de mechanismen van de nieuwe industrie begrijpt en zich hieraan zal conformeren.

Tegen belanghebbenden zeg ik: Ondersteun je artiesten vanuit de gedachte dat de omvang van de fan-database direct de marktwaarde vertegenwoordigt. Alle activiteiten dienen ondersteunend te zijn en voortdurend gericht op het versterken van de artiest-fan relatie en het uitbreiden van de fanbase.

Het nieuwe muziekecosysteem